GEMEENTEBLADMoselborg 61, 6228BK Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het afbreken van de bestaande serre en vervangen door een vaste aanbouw

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Maastricht

Geplaatst op Lokaalnieuwsmaastricht.nl op: 12-03-2024

  1. Bekendmakingen Maastricht
  2. GEMEENTEBLADMoselborg 61, 6228BK Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het afbreken van de bestaande serre en vervangen door een vaste aanbouw

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Referentienummer dossier: Z2023-00002571Moselborg 61, 6228BK Maastrichthet afbreken van de bestaande serre en vervangen door een vaste aanbouwDatum ontvangst aanvraag: 28 december 2023Datum besluit: 7 maart 2024Procedure: Deze beschikking is voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure.Besluit: verleendBezwaar makenTegen deze beschikking kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Als u schriftelijk bezwaar wilt maken per brief, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. U kunt ook via de gemeentelijke website een bezwaarschrift digitaal indienen via www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen.In het bezwaarschrift staat in elk geval:- uw naam, adres, datum, handtekening en telefoonnummer- de omschrijving en het referentienummer van het dossier- de reden van uw bezwaarVoorlopige voorzieningHet indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Met schorsende werking wordt bedoeld dat de vergunning (nog) niet mag worden gebruikt. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.Nadere informatieVoor algemene informatie over deze aanvraag of om een afspraak te maken om deze aanvraag in te zien kunt u contact opnemen met Gemeente Maastricht, telefoonnummer 14 043. Wij vragen u om bovenstaand referentienummer bij de hand te houden.

Unknown

 Lokaalnieuwsmaastricht.nl Redactie

Lokaalnieuwsmaastricht.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Maastricht. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Maastricht

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.